Amulet of Demon Lista de Episodios Batallas Lista de Capítulos Lista de Sagas Lista de Personajes Personajes Koichi Akame Nero Shimazaki Aori Shizuki Dai Shizuki Kioga Yushiko Yohi Nague Comunidad Administadores forum